Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ((z^2) - 2z + 5 = 0) là:

Lưu lại

Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ${z^2} - 2z + 5 = 0$ là:

Đáp án: D

Phương trình ${z^2} - 2z + 5 = 0$$ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = 1 + 2i\\z = 1 - 2i\end{array} \right.$

Vậy nghiệm phức có phần ảo dương là $z = 1 + 2i.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: