Những khối núi cao trên 2000 m đã tạo nên hiệu quả thế nào?

Lưu lại

Những khối núi cao trên 2000 m đã tạo nên hiệu quả thế nào?

Đáp án: A

Những khối núi cao trên 2000 m đã làm phong phú, đa dạng cảnh quan thiên nhiên nhiệt đói của nước ta, làm cho nước ta ngoài cảnh quan chính là nhiệt đói ẩm gió mùa còn có cảnh quan cận nhiệt, ôn đới trên núi do phân hóa đai cao. (chỉ làm đa dạng, phong phú cảnh quan chứ không làm thay đổi hay biến đổi cảnh quan nhiệt đới thành dạng khác)

Đáp án: A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên