Phát biểu nào đúng về giao thông đường bộ nước ta hiện nay?

Lưu lại

Phát biểu nào đúng về giao thông đường bộ nước ta hiện nay?

Đáp án: D

Giao thông đường bộ nước ta có mạng lưới rộng khắp, nhìn chung phủ kín cả nước, đã nối kết với các tuyến đường bộ khu vực, xuyên Á.

Giao thông đường bộ có khối lượng vận chuyển lớn nhất trong các loại hình vận tải và chủ yếu phục vụ trong nước.

Đáp án D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên