Phép vị tự tỉ số (k > 0) biến khối chóp có thể tích (V) thành khối chóp có thể tích (V'). Khi đó:

Lưu lại

Phép vị tự tỉ số $k > 0$ biến khối chóp có thể tích $V$ thành khối chóp có thể tích $V'$. Khi đó:

Đáp án: D

 Phép vị tự tỉ số $k > 0$ biến khối chóp có thể tích $V$ thành khối chóp có thể tích $V'$. Khi đó $\dfrac{{V'}}{V} = {k^3}$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên