Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

Lưu lại

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

Đáp án: C

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là Anggola.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên