Số cạnh của một khối chóp tam giác là?

Lưu lại

Số cạnh của một khối chóp tam giác là?

Đáp án: C

Tứ diện có 6 cạnh.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên