Số điểm cực trị của hàm số (f( x )) có đạo hàm (f'( x ) = x(( (x - 1) )^2),forall ,x in mathbb(R)) là

Lưu lại

Số điểm cực trị của hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2},\forall \,x \in \mathbb{R}$ là

Đáp án: A

$f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2},\forall \,x \in \mathbb{R}$ $ \Rightarrow $ hàm số $f\left( x \right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ và $f'\left( x \right)$ đổi dấu khi $x$ đi qua khi chỉ tạ một điểm $0.$

Vậy hàm số đã cho chỉ có một điểm cực trị.

Đáp án A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên