Số đỉnh của khối bát diện đều là

Lưu lại

Số đỉnh của khối bát diện đều là

Đáp án: A

Khối bát diện đều có $6$ đỉnh.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên