Số giao điểm của đồ thị hai hàm số (y = (x^2) - 3x - 1,,,y = (x^3) - 1) là

Lưu lại

Số giao điểm của đồ thị hai hàm số $y = {x^2} - 3x - 1,\,\,y = {x^3} - 1$ là

Đáp án: A

Xét pt hoành độ giao điểm:

$\begin{array}{l}{x^2} - 3x - 1 = {x^3} - 1\\ \Leftrightarrow {x^3} - {x^2} + 3x = 0\\ \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y =  - 1\end{array}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên