Số giao điểm của đồ thị hàm số (y = (x^4) - 2(x^2) + 1) và đường thẳng (y = 1) là:

Lưu lại

Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = {x^4} - 2{x^2} + 1$ và đường thẳng $y = 1$ là:

Đáp án: C

Xét phương trình hoành độ giao điểm ${x^4} - 2{x^2} + 1 = 1$ $ \Leftrightarrow {x^4} - 2{x^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 0}\\{x = \sqrt 2 }\\{x = {\rm{\;}} - \sqrt 2 }\end{array}} \right.$.

Vậy đường thẳng $y = 1$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^4} - 2{x^2} + 1$ tại 3 điểm phân biệt

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên