Số mặt phẳng đối xứng của mặt cầu là:

Lưu lại

Số mặt phẳng đối xứng của mặt cầu là:

Đáp án: D

Mọi mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu đều là mặt phẳng đối xứng của mặt cầu.

Vậy có vô số mặt phẳng đối xứng.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên