Tập hợp các giá trị m để phương trình ((log _(2020))x = m) có nghiệm thực là

Lưu lại

Tập hợp các giá trị m để phương trình ${\log _{2020}}x = m$ có nghiệm thực là

Đáp án: A

Điều kiện: $x > 0.$

Ta có: Số nghiệm của phương trình ${\log _{2020}}x = m$ là số giao điểm của đồ thị hàm số  $y = {\log _{2020}}x$ và đường thẳng$y = m.$

Ta có TGT của hàm số $y = {\log _{2020}}x$ là $\mathbb{R}.$

$ \Rightarrow $ Phương trình đã cho có nghiệm $ \Leftrightarrow m \in \mathbb{R}.$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên