Tập xác định của hàm số (y = (( ((x^2) - 9x + 18) )^pi )) là

Lưu lại

Tập xác định của hàm số $y = {\left( {{x^2} - 9x + 18} \right)^\pi }$ là 

Đáp án: A

Hàm số $y = {\left( {{x^2} - 9x + 18} \right)^\pi }$ xác định khi ${x^2} - 9x + 18 > 0$ $ \Leftrightarrow \left( {x - 3} \right)\left( {x - 6} \right) > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 6\\x < 3\end{array} \right.$

Vậy TXĐ: $D = \left( { - \infty ;3} \right) \cup \left( {6; + \infty } \right)$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên