Tập xác định (D) của hàm số (y = (( (x - 2) )^(sqrt 2 ))) là

Lưu lại

Tập xác định $D$ của hàm số $y = {\left( {x - 2} \right)^{\sqrt 2 }}$ là 

Đáp án: A

Hàm số $y = {\left( {x - 2} \right)^{\sqrt 2 }}$ xác định khi và chỉ khi $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $D = \left( {2; + \infty } \right)$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên