Thể tích của khối cầu có bán kính (6cm) là

Lưu lại

Thể tích của khối cầu có bán kính $6cm$ là 

Đáp án: B

Thể tích của khối cầu có bán kính $6cm$ là : $V = \dfrac{4}{3}\pi {.6^3} = 288\pi \left( {c{m^3}} \right)$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên