Thể tích của khối cầu có bán kính (r = 2) là :

Lưu lại

Thể tích của khối cầu có bán kính $r = 2$ là :

Đáp án: A

Thể tích khối cầu là: $V = \dfrac{4}{3}\pi {r^3} = \dfrac{4}{3}\pi {.2^3} = \dfrac{{32}}{3}\pi $

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên