Thể tích của khối chóp có diện tích đáy (B) và chiều cao (h) là

Lưu lại

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy $B$ và chiều cao $h$ là 

Đáp án: B

Thể tích khối chóp $V = \dfrac{1}{3}Bh$, ở đó $B$ là diện tích đáy, $h$ là chiều cao.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên