Thể tích của khối hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ có AB = a; BC = b; AA’ = c là:

Lưu lại

Thể tích của khối hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ có AB = a; BC = b; AA’ = c là:

Đáp án: D

Thể tích khối hộp chữ nhật là $V = abc$

Chọn đáp án D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên