Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = 4cos x,) (y = 0,) (x = 0,) (x = pi ) quay quanh trục hoành bằng

Lưu lại

Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4\cos x,$ $y = 0,$ $x = 0,$ $x = \pi $ quay quanh trục hoành bằng

Đáp án: B

Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4\cos x,y = 0,x = 0,x = \pi $ quay quanh trục hoành là $V = \pi \int\limits_0^\pi  {{{\left( {4\cos x} \right)}^2}dx}  = 8{\pi ^2}.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: