Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h, được tính theo công thức

Lưu lại

Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h, được tính theo công thức

Đáp án: D

Thể tích hình chóp có diện tích đáy B, chiều cao h là: $V = \dfrac{1}{3}B.h$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên