Thu gọn số phức (z = i + (2 - 4i) - (3 - 2i)), ta được:

Lưu lại

Thu gọn số phức $z = i + (2 - 4i) - (3 - 2i)$, ta được:

Đáp án: A

Ta có: $z = i + \left( {2 - 4i} \right) - \left( {3 - 2i} \right) = i + 2 - 4i - 3 + 2i = \left( {2 - 3} \right) + \left( {i - 4i + 2i} \right) =  - 1 - i$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên