Thực hiện tính (I = intlimits_0^1 (( (2x - 5) )dx) .)

Lưu lại

Thực hiện tính $I = \int\limits_0^1 {\left( {2x - 5} \right)dx} .$ 

Đáp án: B

$I = \int\limits_0^1 {\left( {2x - 5} \right)dx} $$ = \left. {\left( {{x^2} - 5x} \right)} \right|_0^1 = \left( {1 - 5} \right) - 0 =  - 4$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên