Tích phân (intlimits_0^2 (2019((( (x + 1) ))^(2018))dx) ) bằng:

Lưu lại

Tích phân $\int\limits_0^2 {2019{{\left( {x + 1} \right)}^{2018}}dx} $ bằng:  

Đáp án: A

$\int\limits_0^2 {2019{{\left( {x + 1} \right)}^{2018}}dx}  = \left. {{{\left( {x + 1} \right)}^{2019}}} \right|_0^2 = {3^{2019}} - 1$.

Chọn: A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên