Tìm một căn bậc hai của ( - 5).

Lưu lại

Tìm một căn bậc hai của $ - 5$. 

Đáp án: A

Căn bậc hai của số $ - 5$ là $ \pm i\sqrt 5 $.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên