Tìm số phức liên hợp của số phức sau (z = 1 - 2i)

Lưu lại

Tìm số phức liên hợp của số phức sau $z = 1 - 2i$ 

Đáp án: D

$z = 1 - 2i \Rightarrow \overline z  = 1 + 2i.$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên