Tìm số phức liên hợp của số phức (z = 3i + 1)?

Lưu lại

Tìm số phức liên hợp của số phức $z = 3i + 1$? 

Đáp án: B

Số phức liên hợp của số phức $z = 3i + 1$ là: $\overline z  =  - 3i + 1$.

Chọn: B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên