Tìm tập xác định của hàm số (y = log ( ((x^3) - 3x + 2) ))

Lưu lại

Tìm tập xác định của hàm số $y = \log \left( {{x^3} - 3x + 2} \right)$

Đáp án: B

Hàm số $y = \log \left( {{x^3} - 3x + 2} \right)$ xác định $ \Leftrightarrow {x^3} - 3x + 2 > 0$ 

$ \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x + 2} \right) > 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ne 0\\x + 2 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - 2\\x \ne 1\end{array} \right..$

Chọn  B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên