Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = (x^2) - 2x) và trục hoành.

Lưu lại

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = {x^2} - 2x$ và trục hoành.

Đáp án: B

Xét phương trình hoành độ giao điểm: ${x^2} - 2x = 0 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 2\end{array} \right.$.

Diện tích hình phẳng cần tính là: $S = \int\limits_0^2 {\left| {{x^2} - 2x} \right|dx}  =  - \int\limits_0^2 {\left( {{x^2} - 2x} \right)dx}  = \frac{4}{3}.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: