Tính (I = 4intlimits_0^m (sin 2xdx) ) theo số thực m.

Lưu lại

Tính $I = 4\int\limits_0^m {\sin 2xdx} $ theo số thực m.

Đáp án: C

Ta có $I = 4.\int\limits_0^m {\sin 2xdx} $$ = \left. {4.\left( { - \frac{1}{2}\cos 2x} \right)} \right|_0^m$$ =  - 2\cos 2m + 2.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: