Tính theo (a) chiều cao của hình chóp tứ giác đều có các cạnh bằng (2a) (với (0 < a in mathbb(R))).

Lưu lại

Tính theo $a$ chiều cao của hình chóp tứ giác đều có các cạnh bằng $2a$ (với $0 < a \in \mathbb{R}$).

Đáp án: C

Đáy của hình chóp đã cho có đường chéo bằng $2a\sqrt 2 .$

Chiều cao của hình chóp đã cho bằng $\sqrt {{{\left( {2a} \right)}^2} - {{\left( {a\sqrt 2 } \right)}^2}}  = a\sqrt 2 $

Đáp án C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên