Tổng độ dài (l) tất cả các cạnh của khối mười hai mặt đều có cạnh bằng 2 là:

Lưu lại

Tổng độ dài $l$ tất cả các cạnh của khối mười hai mặt đều có cạnh bằng 2 là: 

Đáp án: A

Khối 12 mặt đều là khối có 12 mặt, mỗi mặt có 5 cạnh, mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt.

Suy ra số cạnh của khối 12 mặt đều là: $\dfrac{{5.12}}{2} = 30$ (cạnh)

Mỗi cạnh của khối 12 mặt đều có độ dài bằng 2 nên tổng độ dài của tất cả các cạnh bằng: $l = 2.30 = 60$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên