Trong các hình chóp tứ giác sau, hình chóp nào có mặt cầu ngoại tiếp

Lưu lại

Trong các hình chóp tứ giác sau, hình chóp nào có mặt cầu ngoại tiếp

Đáp án: B

Trong các hình: Hình thang vuông, hình thang cân, hình bình hành, hình thang, chỉ có duy nhất hình thang cân là tứ giác có đường tròn nội tiếp.

Vậy trong 4 đáp án chỉ có hình chóp có đáy là hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên