Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định sai.

Lưu lại

Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định sai.

Đáp án: A

+) Xét đáp án A: Hàm số $y = \log x$ có TXĐ: $D = \left( {0; + \infty } \right)$

$ \Rightarrow $ Đáp án A sai.

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên