Trong không gian Oxyz, các vecto đơn vị trên các trục Ox,Oy,Oz lần lượt là (overarrow i ,,,overarrow j ,,,overarrow k ) cho điểm (M( (3; - 4;12) )). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, các vecto đơn vị trên các trục Ox,Oy,Oz lần lượt là $\overrightarrow i ,\,\,\overrightarrow j ,\,\,\overrightarrow k $ cho điểm $M\left( {3; - 4;12} \right)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đáp án: D

Ta có $M\left( {3; - 4;12} \right)$$ \Rightarrow \overrightarrow {OM}  = 3\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j  + 12\overrightarrow k $

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: