Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (1; - 4; - 3) )) và (overarrow n = ( ( - 2;5;2) )). Phương trình mặt phẳng (( P )) đi qua điểm A và nhận (overarrow n ) làm vecto pháp tuyến là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho điểm $A\left( {1; - 4; - 3} \right)$ và $\overrightarrow n  = \left( { - 2;5;2} \right)$. Phương trình mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua điểm A và nhận $\overrightarrow n $ làm vecto pháp tuyến là

Đáp án: D

Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $A\left( {1; - 4; - 3} \right)$ và có vecto pháp tuyến là $\overrightarrow n  = \left( { - 2;5;2} \right)$ nên phương trình mặt phẳng $\left( P \right)$ là  $ - 2\left( {x - 1} \right) + 5\left( {y + 4} \right) + 2\left( {z + 3} \right) = 0$$ \Leftrightarrow  - 2x + 5y + 2z + 28 = 0.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: