Trong không gian Oxyz, cho điểm (A( (2;3;5) )). Tìm tọa độ điểm A’ là hình chiếu vuông góc của A lên trục Oy.

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho điểm $A\left( {2;3;5} \right)$. Tìm tọa độ điểm A’ là hình chiếu vuông góc của A lên trục Oy.

Đáp án: C

Hình chiếu của điểm $A\left( {2;3;5} \right)$ lên trục Oy là điểm $A'\left( {0;3;0} \right).$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: