Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (d:,,frac((x - 2))(3) = frac((y + 1))(( - 1)) = frac((z + 3))(2)). Điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng (d)?

Lưu lại

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\,\,\frac{{x - 2}}{3} = \frac{{y + 1}}{{ - 1}} = \frac{{z + 3}}{2}$. Điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng $d$?

Đáp án: D

Điểm $M\left( { - 2;1;3} \right)$ không thuộc đường thẳng $d$ vì $\frac{{ - 2 - 2}}{3} \ne \frac{{1 + 1}}{{ - 1}} \ne \frac{{3 + 3}}{2}$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên