Trong không gian (Oxyz), cho vectơ (overarrow a ) thỏa mãn (overarrow a = 2overarrow i + overarrow k - 3overarrow j ). Cho biết tọa độ của vectơ (overarrow a ) là:

Lưu lại

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\overrightarrow a $ thỏa mãn $\overrightarrow a  = 2\overrightarrow i  + \overrightarrow k  - 3\overrightarrow j $. Cho biết tọa độ của vectơ $\overrightarrow a $ là: 

Đáp án: B

$\overrightarrow a  = 2\overrightarrow i  + \overrightarrow k  - 3\overrightarrow j $$ \Rightarrow \overrightarrow a  = \left( {2; - 3;1} \right)$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên