Trong không gian Oxyz, điểm B đối xứng với điểm (A( (2;1; - 3) )) qua mặt phẳng (( (Oyz) )) có tọa độ là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, điểm B đối xứng với điểm $A\left( {2;1; - 3} \right)$ qua mặt phẳng $\left( {Oyz} \right)$ có tọa độ là

Đáp án: A

Điểm đối xứng của $A\left( {2;1; - 3} \right)$ qua mặt phẳng $\left( {Oyz} \right)$ là $A'\left( { - 2;1; - 3} \right)$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: