Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểm (M( (2;2;3) )) và vuông góc với trục Oy là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểm $M\left( {2;2;3} \right)$ và vuông góc với trục Oy là 

Đáp án: C

Mặt phẳng vuông góc với trục Oy có vecto pháp tuyến là $\overrightarrow n  = \left( {0;1;0} \right)$

Mặt phẳng đó đi qua điểm $M\left( {2;2;3} \right)$ và có dạng $y - 2 = 0$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: