Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng (( (Oxz) )) là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng $\left( {Oxz} \right)$ là

Đáp án: B

Mặt phẳng $\left( {Oxz} \right)$ có phương trình là $y = 0$.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: