Trong không gian Oxyz, tìm tọa độ của vectơ (overarrow a ) biết (overarrow a = 3overarrow i - 5overarrow k ).

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow a $ biết $\overrightarrow a  = 3\overrightarrow i  - 5\overrightarrow k $. 

Đáp án: D

Do $\overrightarrow a  = 3\overrightarrow i  - 5\overrightarrow k  = 3\overrightarrow i  + 0\overrightarrow j  - 5\overrightarrow k $ nên $\overrightarrow a  = \left( {3;0; - 5} \right)$.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên