Trong không gian (Oxyz), viết phương trình mặt phẳng ((P)) đi qua điểm (A(2;1; - 3)), song song với trục (Oz) và vuông góc với mặt phẳng ((Q):x + y - 3z = 0)

Lưu lại

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A(2;1; - 3)$, song song với trục $Oz$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q):x + y - 3z = 0$ 

Đáp án: A

Ta có:

          $\begin{array}{l}\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD}  = (1; - 1;0) \to ({x_C} - 1;{y_C} - 1;{z_C} - 1) = (1; - 1;0)\\ \Rightarrow C\left( {2;1;0} \right)\\\overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow {CC'}  = (4;2;2) \to ({x_{C'}} - 2;{y_{C'}} - 1;{z_{C'}}) = (4;2;2)\\ \Rightarrow C'(6;3;2)\end{array}$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên