Trong không gian ((rm(Ox))yz), tìm hình chiếu (H) của điểm (A(1; - 2;3)) trên mặt phẳng ((rm((Ox))y))

Lưu lại

Trong không gian ${\rm{Ox}}yz$, tìm hình chiếu $H$ của điểm $A(1; - 2;3)$ trên mặt phẳng ${\rm{(Ox}}y)$

Đáp án: A

Gọi H là hình chiếu của $A$ trên $Oxy \to {z_H} = 0 \to H(1; - 2;0)$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên