Trong không gian ((rm(Oxyz))), cho điểm (A( (2; - 1; - 3) )) và mặt phẳng (( P ):3(rm(x)) - 2y + 4(rm(z)) - 5 = 0). Mặt phẳng (( Q )) đi qua A và song song với mặt phẳng (( P )) có phương trình là

Lưu lại

Trong không gian ${\rm{Oxyz}}$, cho điểm $A\left( {2; - 1; - 3} \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):3{\rm{x}} - 2y + 4{\rm{z}} - 5 = 0$. Mặt phẳng $\left( Q \right)$ đi qua A và song song với mặt phẳng $\left( P \right)$ có phương trình là 

Đáp án: B

Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P): $3x - 2y + 4z - 5 = 0$

Nên mặt phẳng (Q) có dạng $3x - 2y + 4z + a = 0$, đí qua $A\left( {2; - 1; - 3} \right)$

Nên $a = 4$

Mặt phăng(Q) có dạng $3x - 2y + 4z + 4 = 0$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên