Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (A( (1; - 2;4) )). Hình chiếu vuông góc của A trên trục Oy là điểm nào dưới đây?

Lưu lại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A\left( {1; - 2;4} \right)$. Hình chiếu vuông góc của A trên trục Oy là điểm nào dưới đây? 

Đáp án: B

Hình chiếu vuông góc của $A\left( {1; - 2;4} \right)$ trên trục Oy là $N\left( {0; - 2;0} \right)$.

Chọn: B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên