Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm (A( ( - 3;4) )) biểu diễn cho số phức z. Tìm tọa độ điểm B biểu diễn cho số phức sau (omega = ioverline z ).

Lưu lại

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A\left( { - 3;4} \right)$ biểu diễn cho số phức z. Tìm tọa độ điểm B biểu diễn cho số phức sau $\omega  = i\overline z $.

Đáp án: D

Điểm A(-3;4) biểu diễn cho số phức z $ \Rightarrow z =  - 3 + 4i$ $ \Rightarrow \overline z  =  - 3 - 4i$.

$ \Rightarrow \omega  = i\overline z  = i\left( { - 3 - 4i} \right) = 4 - 3i.$

Vậy điểm biểu diễn số phức w là $B\left( {4; - 3} \right).$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên