Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là

Lưu lại

Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là

Đáp án: B

Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên