Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối đa diện nào?

Lưu lại

Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối đa diện nào?

Đáp án: B

Giả sử ABCD là tứ diện đều. Gọi $M,{\mkern 1mu} N,{\mkern 1mu} P,{\mkern 1mu} Q,{\mkern 1mu} S,{\mkern 1mu} T$ lần lượt là trung điểm của $AD,{\mkern 1mu} AB,{\mkern 1mu} BC,{\mkern 1mu} CD,{\mkern 1mu} AC,{\mkern 1mu} BD.$ Khi đó các trung điểm các cạnh của tứ diện đều tạo thành hình SMNPQT. Do đó SMNPQT không thể là tứ diện đều được. Ta loại đáp án D.

Do $S,{\mkern 1mu} M$ là trung điểm của $AC,{\mkern 1mu} AD$ nên $SM// = \dfrac{1}{2}CD.$

Tương tự ta có $SQ// = \dfrac{1}{2}AD,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} MQ// = \dfrac{1}{2}AC.$ Do $\Delta ACD$ là tam giác đều nên  $AC = CD = DA.$ Kéo theo $SM = SQ = MQ.$

Chứng minh tương tự ta nhận được các cạnh của SMNPQT có độ dài như nhau.

Mặt khác từ $SM = SQ = MQ$suy ra $\Delta SMQ$ là tam giác đều, do đó $\widehat {QSM} = {60^0}.$ Do đó SMNPQT không thể là hình hộp chữ nhật hay hình lập phương được. Như vậy đáp án $A,{\mkern 1mu} C$ đều bị loại.

Chọn B. 

Giả sử ABCD là tứ diện đều. Gọi $M,{\mkern 1mu} N,{\mkern 1mu} P,{\mkern 1mu} Q,{\mkern 1mu} S,{\mkern 1mu} T$ lần lượt là trung điểm của $AD,{\mkern 1mu} AB,{\mkern 1mu} BC,{\mkern 1mu} CD,{\mkern 1mu} AC,{\mkern 1mu} BD.$ Khi đó các trung điểm các cạnh của tứ diện đều tạo thành hình SMNPQT. Do đó SMNPQT không thể là tứ diện đều được. Ta loại đáp án D.

Do $S,{\mkern 1mu} M$ là trung điểm của $AC,{\mkern 1mu} AD$ nên $SM// = \dfrac{1}{2}CD.$

Tương tự ta có $SQ// = \dfrac{1}{2}AD,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} MQ// = \dfrac{1}{2}AC.$ Do $\Delta ACD$ là tam giác đều nên  $AC = CD = DA.$ Kéo theo $SM = SQ = MQ.$

Chứng minh tương tự ta nhận được các cạnh của SMNPQT có độ dài như nhau.

Mặt khác từ $SM = SQ = MQ$suy ra $\Delta SMQ$ là tam giác đều, do đó $\widehat {QSM} = {60^0}.$ Do đó SMNPQT không thể là hình hộp chữ nhật hay hình lập phương được. Như vậy đáp án $A,{\mkern 1mu} C$ đều bị loại.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên