Với (a) là số thực khác 0 tùy ý, ((log _4)(a^2)) bằng:

Lưu lại

Với $a$ là số thực khác 0 tùy ý, ${\log _4}{a^2}$ bằng:

Đáp án: C

Ta có: ${\log _4}{a^2} = 2{\log _4}a$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên